บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด

5 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-735-0909
อีเมล์ : info@edcbooking.com
ไลน์ : @edctravel
เว็บไซต์ : www.edcbooking.com

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05594